Spolky a kroužky fungující v obci

SDH Čepřovice (04.10.2017)
Myslivecký kroužek  (04.10.2017)